4.

Quercus cerris L. − cer
Fagaceae (bukve)

listopadno drvo visine i do 30 (-35) m, promjer debla preko 100 cm; vrlo snažno, ravno deblo
vrlo karakteristična zbog uočljivo crvenkaste boje u dnu brazdi; inače sive boje i duboko uzduž izbrazdana, s rijetkim uskim i poprečnim pukotinama koje često nastaju od leda
na dlakavoj peteljci dugoj 0,5 − 2,5 cm; plojka duga 5 − 15 cm i do 9 cm široka, oblikom veoma polimorfna, kožasta, na licu tamnozelena, pomalo hrapava, gola ili posuta sitnim zvjezdastim dlačicama; na naličju pepeljasta ili žućkasta
muški − skupljeni u rastresite cvatove na tankoj osovini dugoj 4 − 11 cm; ženski − na zajedničkoj dlakavoj peteljci; jednodomna biljka, cvate istodobno s listanjem u IV., V. (VI.) mjesecu
žir, pojedinačan ili po 2 − 4 zajedno, sjedeći ili na dršku dugom do 3 cm; dug 2 − 4 cm, debeo do 2,5 cm; gol, uzduž fino izbrazdan; kupola poluloptasta, visoka do 2 cm i široka 1 − 2 cm, s brojnim pepeljasto dlakavim čekinjama dugim do 1 cm koje su končasto linearne, šiljaste; žirovi zriju u rujnu i listopadu sljedeće godine po oplodnji

Jeste li znali?

Točna postojbina cera nije poznata jer je stoljećima bio sađen diljem Europe, a i lako se naturalizira. Karakteristično za ovaj hrast je da su kupole žirova pokrivene končastim čekinjama. Tehnička vrijednost njegova drveta je mala za razliku od kitnjaka i lužnjaka. Žir je značajan u prehrani životinja.