29.

Quercus petraea (Matt.) Liebl. − hrast kitnjak
Fagaceae (bukve)

listopadno drvo brežuljkastog i brdskog područja visine do 35 m i promjera 1− 3 m
bjeličastosiva kora debela do 2 cm, plitko ispucala
na užlijebljenim, golim peteljkama dugim 1,2 − 3 cm; lisna plojka tanka i čvrsta, duga do 12 cm i široka 7 cm; obrnuto jajolika; s donje strane uz srednju žilu slabije zvjezdasto dlakava
muški cvjetovi u resama dugim do 6 cm, osnova je gola ili rijetko dlakava; ženski su pojedinačni ili u grupama po 2 − 5; cvate IV. − V. mj.; jednodomna biljka
žir je dug 1,5 − 4 cm, širok 0,8 − 2,5 cm, sjedeći ili na kratkoj stapci; kupula je poluloptasta, plitka, tankih zidova, visoka 0,5 − 1,2 cm i široka 0,8 − 1,4 cm

Jeste li znali?

Njegov plod, žir, važan je sastav prehrane divljih životinja, a koristi se i za žirenje pitomih svinja. Drvo je kvalitetno i primjenjuje se u građevinarstvu, brodogradnji, izradi bačava, stolarije i furnira. Nakon lužnjaka, najčešća je europska vrsta hrasta. Živi više od tisuću godina.