12. prosinca 2004.

Jutro se po temperaturi uskladilo s godišnjim dobom. Bijelo je

(–5°C)… na stablima inje, a na travi mraz… miriše na snijeg. Na Ksaverovu trgu nas dvadeset i jedan planinar Zagorskih steza… prkosit ćemo hladnoći i slovenskoj planini Boč.

Nedaleko Rogaške Slatine nalazi se selo Kostrivnica… tu smo se parkirali. Štefica Ž. pobrinula se za tekuće gorivo… vrući čaj s »armaturom«… za kruto Sonja K… pogačice od čvaraka.

Read More