PROGRAMSKI CILJEVI DRUŠTVA U PRVOM MANDATNOM RAZDOBLJU 2003. – 2007.

1. PLANINARSKI IZLETI (POHODI)

Osnovna djelatnost društva je organizacija planinarskih izleta (pohoda), uvažavajući interes članstva za druženjem sa planinama i bregovima.

Izleti se organiziraju po pravilima planinarske struke, što zahtijeva školovanje kadrova, prvenstveno vodiča društvenih izleta.

U organizaciji pohoda društvo će se uključivati u zajedničke akcije (sletovi, druženja i pohodi) Županijskog planinarskog saveza, Međudruštvenog savjeta zagorskog planinarskog puta i Hrvatskog planinarskog saveza.

Troškove pohoda snose sami učesnici, a društvo će u slučajevima posebno značajnih pohoda nastojati dio troškova pokriti sponzorstvima i donacijama.

Obzirom na interes članstva, Upravni odbor će početkom godine ili barem na početku godišnjih doba izrađivati plan izleta.

 

2. PLANINARSKO OBRAZOVANJE I ŠKOLOVANJE STRUKE

Pored školovanja vodiča društvenih izleta društvo će organizirati:
– opću planinarsku školu za planinare početnike
– opću planinarsku školu za mladež, bez obzira na pripadnost društvu
– školovanje markacista
– školovanje gorskih vodiča

 

3. PROJEKT “ZAGORSKI BREGOVITI PUT”

U skladu sa imenom društva, dio aktivnosti je usmjeren na revitalizaciju zagorskih bregova, izgrađivanjem planinarsko – pješačkih staza, po pravilima planinarske organizacije.

Prioritet je dan bregovima koji gravitiraju turističkim središtima i zanimljivim povijesno – kulturnim destinacijama.

U realizaciji projekta društvo će tijesno surađivati sa stručnim tijelima HPS-a i lokalnim institucijama kao što su turističke organizacije, škole i slično.

 

4. EKOLOŠKA INICIJATIVA ZA ZAGORSKIM BREGIMA

Dio aktivnosti društva provoditi će se na lociranju i sanaciji divljih odlagališta otpada, kao i ostalim oblicima onečišćenja i devastacije okoliša.

U sanaciji će društvo provoditi zajedničke akcije sa organima lokalne vlasti, kroz sve moguće akcije, od rada na terenu, do aktivne medijske kampanje.

 

5. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Upravni odbor će u svrhu realizacije programa rada formirati komisije (sekcije) za svako njegovo područje:
– komisija vodiča društvenih izleta
– komisija za planinarsko obrazovanje
– komisija za projekt “Zagorski bregoviti put”
– komisija za ekološku inicijativu

Svaka komisija će za svoje područje izrađivati planove i metodologiju rada.