Krk – Obzova

Nedjelja, 19. lipnja 2022.

Hodanje: Baška Draga – Obzova (KT HPO) – Baška Draga (više)

Slike: Ljiljana Deak i Daniela Ljubej