Lipa-Rog

Nedjelja, 17. srpnja 2022.

Hodanje: Slani Potok – Lipa – Goršćica – Slani Potok (više)

Slike: Tamara Pevec