Moslavačka gora

Ponedjeljak, 18. travnja 2022.

Hodanje: Gornja Jelenska – Jezero Mikleuška – Bela Crkva – Vis (437 m) – Humka (487 m) – Garić grad – Podgarić (više)

Slike: Mario Presečki i Željko Brišar