Radna akcija – 4.09.2022.

Nedjelja, 4. rujna 2022.

Radna akcija u Poučnom parku Picelj i Planinarskoj kući (više)

Slike: Ljubica Leskovar, Željko Brišar i Mario Presečki