Samoborsko gorje

Nedjelja, 20. ožujka 2022.

Hodanje: Šoićeva kuća – Sveti Bernard – V. Lovnik – Japetić – Livada Leskovica – Šoićeva kuća (više)

Slike: Željko Brišar i Ivica Franić