Strahinjčica

Nedjelja, 24. listopada 2021.

Hodanje: Podgora Krapinska – Jelenske pećine – pl.k. na Strahinjčici – Sušec – Strahinje – Podgora Krapinska (više)

Slike: Ivan Pleško i Željko Brišar