10. Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki HBoD-a

25. do 30. svibnja 2021. godine

Slike: Željka Vukić

Plakat

Poučni Park Picelj sudjelovao u obilježavanju  10. Tjedna botaničkih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki
Hrvatskog botaničkog društva (HBoD)