Nedjelja, 22. listopada 2006.

Privlačna najava laganog pohoda u najavljenu kišnu nedjelju, privukla je osamnaest »stezaša« u toplo sunčano jutro na Ksaverov trg… više od pet sati družit ćemo se šećući  lijepim krajobrazima trakošćanskog kraja.

Jesensko šarenilo boja… preko pet stotina godina ističe bjelinu prekrasnog velebnog grada Trakošćana.

Read More