Baške Oštarije

Nedjelja, 13. lipnja 2021.

Staza 1: Baške Oštarije – Veliki Sadikovac – Sladovača – Baške Oštarije

Staza 2: Baške Oštarije – Kiza – Ljubičko brdo – Baške Oštarije

Staza 3: Razgled i šetnja u okolici Baških Oštarija, vidikovac Kubus, Planinarska kuća Prpa

Više o izletu

Slike: Martina Puž, Sonja Detoni Kužnar i Marijan Hrastinski