Čikola i Trtar

Subota, 8. listopada 2022.

Hodanje: Zaselak Delalije – kretanje feratom koja prati tok kanjona korita rijeke Čikole. Povratak do polazne točke po grebenu.
Uspon na Trtar: Protege – vjetropark Trtar – Orlovača i natrag (više)

Slike: Renato i Kristina Ljubić, Robert Mikan i Krešimir Črnjević