Petrova gora

Nedjelja, 13. veljače 2022.

Hodanje: Lovački dom Muljava – Mali Petrovac – Krljev grob – Veliki Petrovac- Mali Velebit – Lovački dom Muljava (više)
Slike: Jasminka Sinković, Željka Vukić, Željko Brišar, Mladen Galin i Bruno Benger