Slavonija – Požeška dolina

Nedjelja, 15. svibnja 2022.

Hodanje (više)

Grupa I.:  – Orahovica  – stari grad  “Ružica”  – Stari grad – vrh Kapavac  na Krndiji 792 m/nv – Lovačka kuća “Dobra voda” – Vidikovac “Rogin kamen” – PK “Mlaka” – Mitrovac – učestvovala 24 člana PD-a

Grupa II: – ostalih 27 članova –  štenja kroz centar Kutjeva,  hodanje stazom Mitrovac – PK “Mlaka” – Mitrovac

Slike: Željko Brišar, Branko Kraljić i Ljiljana Deak