Planinarski pohod/izlet koji organizira PD Zagorske steze objavljuje se na web stranicama Društva i u oglasnom ormariću.

Sudionik se prijavljuje na planinarski pohod/izlet prema svojim sposobnostima, sudjeluje na vlastitu odgovornost, te se odriče mogućnosti prenošenja odgovornosti na organizatora pohoda/izleta.

Prijavom na planinarski pohod/izlet, sudionik prihvaća uvjete organizatora. Sudionik je upoznat da organizator pohod/izlet snima, te da će fotografije i video materijal nastao za vrijeme, neposredno prije i poslije pohoda/izleta koristiti za svoje interne potrebe i potrebe svoje promocije, promocije događaja i sponzora, kao svoj legitiman interes.

Sudionik je upoznat da će organizator koristiti njegove osobne podatke za internu komunikaciju, a sve u razumnom obujmu.
Prijavu na pohod/izlet za djecu mlađu od 16 godina ispunjavaju nositelji roditeljske odgovornosti čime se slažu s uvjetima organizatora. Također, potvrđuju da su upoznati da organizator pohod/izlet snima te da će fotografije i video materijal nastao za vrijeme, neposredno prije i poslije pohoda/izleta koristiti za svoje interne potrebe i potrebe svoje promocije, promocije događaja i sponzora, kao svoj legitiman interes. Isto tako, upoznati su da organizator može koristiti osobne podatke za internu komunikaciju, a sve u razumnom obujmu.
Također, videozapise i fotografije s događanja, osim PD Zagorske steze, može koristiti i treća strana za objavu na svojim komunikacijskim kanalima (tiskanim promotivnim materijalima, web stranicama, društvenim mrežama) radi promoviranja događanja.