Krapinske Toplice – Zabok

Srijeda, 4. siječnja 2023.

Hodanje: Krapinske Toplice – Klupci – Picelj – Zabok (više)

Slike: Stjepan Hanžić