Noršićka Plešivica

Četvrtak, 18. studenoga 2021.

Hodanje: Grdanjci – Beder – Noršić Selo – Noršićka Plešivica – Noršić Selo – Višnjevac Podvrški-Grdanjci (više)

Slike: Marijan Hrastinski i Renato Ljubić