Radna akcija – 5-06-2022.

Radna akcija u Poučnom parku Picelj i Planinarskoj kući (više)

Slike: Mario Presečki