Samoborsko gorje

Nedjelja, 2. lipnja 2024.

Hodanje: Grupa I: Poljanice – Rancerje – Oštrc – Rancerje – Poljanice – Vrh Plešivice – Poljanice
Grupa II: Rude – Pl.dom Ivica Sudnik Veliki dol – Oštrc – Rancerje – Poljanice – Vrh Plešivice – Kotari – Manja Vas – Rude (više)

Slike: Marija Šćuric, Jasminka Sinković, Renato Ljubić  i Marijan Hrastinski

Grupa 1

Grupa 2