Skradski vrh i Zeleni vir

Nedjelja, 5. rujna 2021.

Hodanje: Skrad – Zeleni vir – Vražji prolaz – špilja Muževa hiža – Skrad – Izvor Dobre – Kavranova stijena – Skradski vrh – vidikovac Perić – Skrad (više)

Slike: Branko Kraljić, Jasminka Sinković i Branko Fotivec