Nedjelja 21. travnja 2013.

Nakon šest godina… već tri nema mene niti Željka na pohodima Zagorskih Steza…opisala sam mnogobrojne događaje o lijepim druženjima i uživanjima hodajući i prteći putovima do vrhova i izvan naših lepih brega i granica divne nam domovine te radovima kako na našem gruntu Picelj, tako i u izgradnji planinarskog doma koji je danas gizdav… nama na diku i ponos.

Read More