U subotu, 02.07.2022., kod Planinarskog doma Picelj, održana je likovna kolonija na temu mentalnog zdravlja mladih, na kojoj je 17 mladih, uz dvije mentorice, kreiralo svoje poimanje teme, kako se danas mladi osjećaju, te kako se oni sami osjećaju. Na početku događaja sudionici su imali vježbe opuštanja, gdje su osvješćivali svoje emocije i misli. Nakon toga, sudionicima je objašnjena tehnika akrila na platnu te su kroz razgovor potaknuti na različite mogućnosti izražavanja vlastitog viđenja teme. Po završetku individualnih radova, sudionici su zajednički oslikali tri plana koje su nazvali „Skupni emocionalni triptih“.