Medvednica

Nedjelja, 30. listopada 2022.

Hodanje: Pila – Križ – 500 Horvatovih stupa (KTHPO) – Hunjka – Sljeme (KTHPO) – Runolist – Hunjka – Pila (više)

Slike: Ivica Petriček