Papuk – Dječja planinarska škola

Nedjelja i ponedjeljak, 12. i 13. svibnja 2024.

Hodanje: Jankova – Češljakovački vis – Jankovac, obilazak Grofove poučne staze i slapa na Jankovcu te posjet Geo info centru u Voćinu (više)

Slike: Jelena Lisak i Tamara Pevec