Radna akcija – 24-04-2022

Redovna radna akcija u Poučnom parku Picelj i Planinarskoj kući (više)

Slike: Ivica Franić i Mario Presečki