„Stazama Gupčevih Puntara“

subota, 11. veljače 2023.

Hodanje: Donja Stubica – Kapela sv. Antona-Kapela Sv. Vinka-Spomenik Matiji Gupcu – Gupčeva lipa – Dvorac Stubički Golubovec (više)

Slike: Tamara Pevec, Štefanija Dimač i Branko Kraljić