Tradicionalni pohod na Veliku Gospu

Ponedjeljak, 15. kolovoza 2022.

Hodanje: Zabok – Klupci – Picelj – Zabok (više)

Slike: Nikola Turk