Zavižan-2022

Nedjelja, 12. lipnja 2022.

Hodanje: Staza 1: Zavižan – Veliki Zavižan – Balinovac – Zavižanska kosa – Zavižan i  staza 2: Zavižan – Mali Rajinac – Pivčevac – Zavižan (više)

Slike: Jasminka Sinković. Tamara Pevec, Željko Brišar i Branko Kraljić