Kajbumščakov put

 

Nedjelja, 13. 11. 2022.

Hodanje: Hušnjakovo – Lovački dom – Šušelj Breg – Plat – Sekolje – Sušec (846 m – KTHPO) – Planinarska kuća Strahinjčica – Slon – Podgora – Lovački dom – Hušnjakovo (više)

Slike: Ivica Franić i Željka Vukić