Raduha

Nedjelja, 13. 11. 2022.

Hodanje: Kmetija Bukovnik – Koča na Grohatu – Raduha (plezalna pot) – Koča na Loki – Durce – Koča na Grohatu – Kmetija Bukovnik (više)

Slike: Renato Ljubić, Črnjević Krešimir i  Robert Mikan